Khám phá những bài viết hay nhất

Các câu hỏi phổ biến

 • Làm thế nào để tham gia chương trình Đối tác Exness?

  Bạn có thể tham gia Chương trình quan hệ đối tác của Exness bằng cách đăng ký trên trang web của chúng tôi. Bạn sẽ cần chọn chương trình mình muốn đăng ký trong phần Nhà môi giới giới thiệu hoặc Đối tác liên kết kỹ thuật số. Sau khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ tạo một đường liên kết đối tác duy nhất. Bạn có thể tìm thấy đường liên kết này trong Khu vực Cá nhân của Đối tác để chia sẻ với mạng lưới người quen biết hoặc đăng trên trang web của mình nhằm thu hút khách hàng.

 • Sự khác biệt giữa đối tác và Nhà môi giới giới thiệu (IB) là gì?

  Đối tác là tất cả những khách hàng đã đăng ký theo chương trình quan hệ đối tác của chúng tôi - chương trình Nhà môi giới giới thiệu hoặc chương trình Đối tác liên kết kỹ thuật số.

  Theo cả hai chương trình nêu trên, chúng tôi có nhiều cấp độ quan hệ đối tác tương ứng với các chương trình tiền thưởng và thù lao khác nhau.

  Nhà môi giới giới thiệu hay IB là cấp độ quan hệ đối tác theo chương trình IB, đó là cấp độ quan hệ đối tác cao cấp đi kèm với những đặc quyền khác nhau như khoản chi trả cao hơn và nhiều tài liệu quảng cáo hơn, trong số những đặc quyền khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách đạt được trạng thái IB bằng cách nhấp vào đường liên kết này.

 • Tôi có được nhận tiền thưởng từ chính giao dịch của mình không?

  Việc sử dụng đường liên kết đối tác của riêng bạn để tạo Khu vực Cá nhân mới được gọi là giới thiệu tự động và bị nghiêm cấm tại Exness. Hệ thống của chúng tôi tự động phát hiện những người dùng sử dụng đường liên kết đối tác của chính mình để nhận hoa hồng từ giao dịch của mình. Exness có quyền ngừng trả hoa hồng cho những khách hàng thực hiện việc này.

  Vui lòng nhấp vào đường liên kết để biết thêm thông tin về đường liên kết đối tác.

 • Liệu tôi có thể mất trạng thái quan hệ đối tác là Nhà môi giới giới thiệu (IB) không?

  Sau khi bạn được chuyển thành Nhà môi giới giới thiệu (IB), điều quan trọng là bạn phải duy trì các yêu cầu đối với tài khoản để không làm mất trạng thái này. Các Chuyên viên Quản lý tài khoản (KAM) của chúng tôi thường xuyên giám sát tất cả các tài khoản để đảm bảo IB đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết. Nếu một tài khoản không đáp ứng các yêu cầu, tài khoản đó sẽ tự động bị hạ cấp xuống trạng thái thấp hơn cho đến khi hiệu suất được cải thiện.

 • Exness có cho phép chiết khấu (rebate) không?

  Có, Exness cung cấp tính năng “chiết khấu tự động”. Theo đó, Đối tác có thể trả lại một phần tiền thưởng (thậm chí lên đến 100%) cho khách hàng. Để tìm hiểu thêm thông tin về chiết khấu, vui lòng đọc thêm về Cách quản lý chiết khấuKhám phá khu vực chiết khấu.

  Để xem thanh toán chiết khấu, bạn có thể truy cập vào Lịch sử giao dịch trong Khu vực Cá nhân của mình.

Các trung tâm hỗ trợ khác